Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een permanente verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen met zichtbare beschadigingen tot gevolg, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit hebt gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail te sturen via info@tweedekansfietsen.nl  Vermeld daarbij de besteldatum, het ordernummer, je voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats en e-mailadres waarnaar de bestelbevestiging is verzonden.

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het aanpassen en/of personaliseren van geboortekaartjes, het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals geboortekaartjes die naar specificatie en alleen na schriftelijk akkoord (per e-mail) van de consument gemaakt zijn.

Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals de gehele productcategorie geboortekaartjes op de website van Studio Draak (https://tweedekansfietsen.nl)